Informații pentru studenții la Instrumentație Electronică de Măsură (seria 3B) - curs

Cuprins

Documentație

Atentie! cu exceptia slide-urilor de curs și a culegerii, restul documentației este opțională. Ea reprezintă [o parte semnificativă din] materialele pe care le-am folosit pentru pregatirea cursului, din care eu am predat doar anumite chestiuni mai reprezentative, deci doar o fracțiune din sutele de pagini pe care le vedeți. Acele (numeroase) capitole și paragrafe care apar in documentație dar nu le-am predat nu se cer la examen. Dar, există și lucruri predate care nu apar în această documentație.

Am proiectat explicit acest curs astfel încît modul optim de parcurgere al său sa fie: participarea la şedinţele de curs, rezolvarea la timp a testelor şi a temelor (studiind problemele corespunzătoare din culegere, așa cum apar în fiecare listă de teme), şi efectuarea lucrărilor de laborator. Documentaţia opțională este doar pentru cei care doresc sa aprofundeze anumite aspecte, sau nu le-au înţeles din expunerea mea, sau pentru cei care au lipsit la curs.

Mod de notare

Total: 125 pct; 100 pct. înseamnă nota 10.

Condiții de promovare (trebuiesc îndeplinite simultan):


Atenție! Doar examenul final și colocviul de lab (testul practic) se pot repeta în sesiunea de restanțe.

Distribuția timpului: 4 pct credit * 26 ore/punct = 104 ore/semestru = aprox. 7.5 ore/săpt.
Săptămînal: 3 ore curs, 1.5 ore lab, aprox. 3 ore studiu individual.

Teme (seturi de probleme)

Seturi de probleme:

Procedură:

Atentie! Scopul principal al problemelor este înţelegerea şi exersarea noţiunilor de la curs, nu obținerea de puncte bonus. Este puternic încurajată rezolvarea temelor pe parcursul semestrului (nu doar in sesiune, cum faceti la alte materii). Nerezolvîndu-le la timp, pierdeţi mai mult decît punctele respective, căci multe din subiectele de examen sînt din aceste teme. Este dificil să încercați să rezolvați și să înțelegeți toate problemele (din 6 capitole) în cîteva zile din sesiune.

Pentru a descuraja copierea, se vor aplica următoarele reguli stricte:

Pentru a nu risca ca o problemă să fie considerată copiată, este esențial sa redactați rezolvarea în mod independent, chiar daca discutați între voi despre cum se face rezolvarea. In plus, unele probleme de dimensionare nu au soluție unică și vom detecta imediat dacă copiaţi.

Laborator

Detalii aici

Pentru studentii cu diferenţă

Secretariatul repartizeaza automat la mine (seria A începînd cu 2013, seria E în 2016-17, seria B în 2017-18) studenții care au făcut cu mine in anii anteriori si au diferență (studentul urmează cadrul didactic, indiferent de serie). Cei care doresc să se mute la alt titular trebuie să faca cerere și să fie acceptați de către titularul respectiv.
Studenții care nu se mută la alt titular se vor inscrie la mine (prin crearea contului pe site-un de teste si teme - introduceti grupa din anul >3 ca să știu că sînteti la diferență), obligatoriu pînă în săptămîna a 4-a. De asemenea, trebuie plătită taxa de diferență in termenul stabilit de secretariat.

Seturile de probleme, midtermul și testele online nu se echivalează.

Dacă ați promovat lab SSM-IEM anul trecut, vă echivalez lab de IEM de anul acesta. Dacă nu, trebuie să-l promovați anul acesta (testul practic de lab se dă înainte de sesiunea din iarnă) - vedeți regulile de echivalare a lucrărilor pe pagina de lab).
Pentru echivalarea laboratorului, trimiteti-mi un mail in care sa-mi spuneti in ce document va gasesc (anul si grupa).


Rezultate

Rezultate IEM 3B 2017-2018

Rezultate IEM 3E 2016-2017

Rezultate IEM 3A 2015-2016

Rezultate IEM 3A 2014-2015

Rezultate IEM 3A 2013-2014

Rezultate IEM 3F 2012-2013

Rezultate IEM 3F 2011-2012

Rezultate IEM 3F 2010-2011

Rezultate IEM 3F 2009-2010

Rezultate IEM 3F 2008-2009

Rezultate IEM 3F - seminar 2008-2009

Rezultate IEM 3F 2007-2008

Conf. M. Stanciu

Inapoi