Informaţii pentru studenţii la Proiectul 2

poze/img22.jpg poze/img106.jpg poze/img107.jpg poze/img09.jpg poze/img02.jpg poze/img11.jpg poze/img12.jpg
Noutati poze/img06.jpg poze/img14.jpg poze/img15.jpg poze/img18.jpg poze/img20.jpg
Cuprins:
Introducere
Documentaţie
Teme
Desfăşurare
Jurnal de lucru
Notare P2 și APP2
English version
FAQ
poze/img07.jpg poze/img21.jpg poze/img23.jpg poze/img24.jpg
poze/img19.jpg poze/img25.jpg poze/img01.jpg
poze/img26.jpg poze/img03.jpg
poze/img50.jpg poze/img04.jpg
poze/img51.jpg poze/img34.jpg poze/img32.jpg poze/img16.jpg poze/img52.jpg

Secțiunea cu Documentația tehnică de pe acest site se aplică tuturor studenților anului 3, indiferent de serie, de la Proiect 2 varianta implicită. Coordonatorul P2 este M. Stanciu.

Toate celelalte: lista temelor, regulile, deadline-urile și modul de notare diferă între titularii P2-V1, pe acest site fiind cele care se aplică DOAR grupelor care mă au titular pe mine - M. Stanciu

Noutăți 2021:

În acest an universitar nu trebuie să vă înscrieți la vreo variantă de proiect sau titular înainte de începerea semestrului. Cu excepția celor care s-au înscris în mod voluntar (și au fost acceptați) la varianta de proiect coordonată de prof. C. Burileanu, toți ceilalți studenți vor fi alocați unui cadru didactic în funcție de grupa în care se află, așa cum se întîmplă la orice altă materie.

Cadrele didactice și modul de contact al acestora se vor afișa în orar.

Introducere

[1] Valoarea unui program universitar în domeniul ingineriei este proporțională cu efortul depus de către student în cadrul acestuia.
[2] Hîrtia suportă orice.

Motto-ul acestei discipline este [1]. Oricît de simplă sau complicată este teoria asociată unui domeniu ingineresc, implementarea practică ridică probleme suplimentare numeroase, care fac ca timpul necesar realizării integrale a unui proiect sa depăşească semnificativ timpul estimat (chiar cu mai mult de 100%). De aceea, eu pun accentul pe realizarea practică, urmărind familiarizarea studentilor cu aspectele specifice construirii, testării si depanării unui prototip, precum şi dobîndirea experienţei inerente depăşirii problemelor care apar.

Proiectul 2 este un proiect integrator care necesită cunoștințe anterioare de programare în C (pentru PC, nu pentru uC; chestiunile specifice uC sînt în documentaţia de pe acest site), algoritmi, noţiuni de arhitectura microprocesoarelor, microcontrollere, și cunostinţe de bază de electronică analogică și digitală.


Documentaţie

Pagina cu documentaţie hard + soft


Teme

Toate temele se fac folosind microcontrollere Atmel AVR , programate in C, pe o placă de test furnizată de către facultate.

Lista de teme (2019-2020)

Lucrul la proiect se face pe echipe de cîte 1-2 studenţi.

Pentru a fi echitabilă, distribuirea temelor se va face prin tragere la sorți astfel:

Procurarea componentelor

Compilatoare

Se va folosi numai compilatorul de C Code Vision AVR (Windows) instalat în lab. Softul de test este scris pentru acest compilator. Puteţi descărca pentru a lucra acasă versiunea de evaluare de la www.hpinfotech.ro (sau de aici)

Folosirea altor compilatoare nu este permisă şi nu voi accepta predarea respectivelor proiecte.
Justificare: în primul rînd deoarece unii studenti au ales sa copieze de pe Internet alte proiecte similare, scrise pentru compilatorul avr-gcc sau arduino (cele mai multe exemple de pe net folosesc aceste compilatoare) deci în acest caz va trebui măcar să depuneți efortul minim de a adapta softul, şi în al doilea rînd pentru că şi în industrie, un angajat va trebui să folosească resursele puse la dispoziţie de companie, nu cele alese de el, şi deci este un avantaj să aveţi mobilitate în folosirea a mai mult de un compilator.
Este ok sa vă inspiraţi din proiecte deja existente, dar codul vostru trebuie să se compileze fără erori pe compilatorul instalat în lab - verificaţi înainte să predaţi! (warning-urile sînt permise, dar este recomandabil să le rezolvaţi).
Vă dau sursa completă a softului de test tocmai pentru a vedea particularitățile acestui compilator, inclusiv cum se face un proiect compus din mai multe fişiere; oricum, dacă nu folosiţi vreo bibliotecă specială, diferenţele dintre compilatoare (şi deci modificările în soft) sînt foarte mici la un cod de complexitatea cerută la acest proiect.

De ce CVAVR?


Desfășurare

1) Realizare PCB de către studenți - opțională, pentru obținerea de puncte bonus și/sau a certificatului industrial IPC; detalii și reguli de realizare și predare

2) Ca la orice proiect demn de acest nume, este necesar un timp de lucru individual suplimentar faţă de cele 7 şedinţe de 2 ore din orar. Datorită problemelor care apar si a bug-urilor, acest timp va fi, probabil, semnificativ mai mare decît cel estimat, ceea ce se intimpla si in proiectele din "real world". Pentru acces la scule și echipamente, studenții pot (și sînt incurajati) să intre in laborator și în afara intervalelor din orar.

Accesul in laborator in afara orelor prevazute se face folosind codul de acces personal. Puteţi rămîne în lab oricît de mult, inclusiv noaptea, ultimul student care pleacă trebuie:


Jurnal de lucru

Documentația se realizează sub forma unui jurnal electronic cu actualizare periodică. Acesta înlocuiește documentația scrisă pe care o predați la alte proiecte. Jurnalul va fi actualizat de voi și controlat de mine în vederea notării, la termenele limită specificate mai jos pentru prima verificare / a doua verificare / verificarea finală din ziua predării.

Jurnalul se va realiza in format de pagină web si se va publica pe un site realizat pe serverul matrix.elcom.pub.ro ( detalii de acces și de încărcare a paginii găsiți aici). Nu voi nota aspectul "artistic" al paginii și nu sînteți incurajați să puneți animații flash si alte briz-briz-uri. Site-ul trebuie sa contina o descriere tehnică, inginerească, şi sa fie clar împărțit pe secţiuni.

Secţiuni:


Notare Proiect 2/ APP2

A) Notare Activitate Pregătire Proiect 2 - semestrul 1

Notarea APP2 se face cu Admis/Respins.
Pentru calificativul Admis fiecare student trebuie:

Studenții care nu îndeplinesc aceste condiții minime în semestrul 1 vor fi respinși la APP2; ei pot continua proiectul 2 în sem. 2 și pot primi nota maximă la P2.

B) Notare Proiect 2 - semestrul 2

În şedinţa finală de predare trebuie sa imi arătaţi:

Notarea se face pe echipe, dar pot apare diferenţe între notele membrilor echipei, în functie de răspunsurile la întrebări.
Cele 100 puncte se distribuie astfel:

Pentru studenţii cu diferenţă

Trebuie să veniţi la începutul semestrului pentru a vă înscrie din nou, pentru a confirma că păstraţi aceeaşi echipă şi aceeaşi temă sau alegeți alta, etc. De asemenea, conturile pentru jurnale nu se păstrează de la un semestru la altul, de aceea trebuie să-mi cereţi un cont nou. Studenţii care se mută la alt profesor şi au o placă de anul trecut sînt obligaţi să-mi restituie placa. Puteți veni în oricare semestru, indiferent că e proiect 2 sau 3, doar că nota la secretariat se poate trece doar în sesiunea "oficială". Notarea se va face după regulile anului curent, care pot să difere față de anul cînd ați avut prima dată proiectul.


Rezultate

Rezultate P2+APP2 2019-2020

Rezultate P2+APP2 2018-2019

Rezultate P2+APP2 2017-2018

Rezultate P2 2017

Rezultate P3 2016

Rezultate P2 2016

Rezultate P3 2015

Rezultate P2 2015

Rezultate P3 2014

M. Stanciu - contact

Inapoi